Fresh mozzarella, parmesan, fresh basil, fresh tomatoes, tomato sauce, olive oil, balsamic glaze