Fresh tomatoes, fresh mozzarella, basil, onion, prosciutto, balsamic vinaigrette